Bara Hästböcker

Idag slog vi upp portarna för vår nystartade grupp Bara Hästböcker. Efter att under ett års tid träffats i en hästbokcirkel vill vi nu dela med oss av vår kunskap.

Annonser