Författarbesök med diktworkshop

Idag var jag tillbaka på Vallhamra, hos skolans andra gäng med 5:or. Vi gjorde lite olika diktövningar, i några klasser inledd med en meditation, vilket verkade vara populärt!

Eleverna hade också läst i Nos mot näsa och vi hade mycket prat kring ilska, självförtroende och varför Donja känner och agerar som hon gör i boken.

Författarbesök två på Vallhamra

Idag har jag varit på Vallhamra skolan igen, som ett led i Partielle stories. Jag besökte alla 6:orna. Vi gjorde lite olika saker i de Image-1olika klasserna, först fick de fråga allt de någonsin undrat om hur det är att vara författare. Sedan pratade vi om en av mina böcker, några klasser hade läst Mia saknad och vi pratade om vad som händer om en kompis far illa, om man ser eller själv upplever våld, och hur viktigt det är att alltid prata med någon vuxen en litar på om något inte känns bra.

Några olika skrivövningar hann vi också under dagen. Två av klasserna hjälpte jag igång med sina noveller, utifrån att hitta en huvudperson. I en annan klass gjorde vi gestaltningsövning.