Tandtroll på Bläsboskolan

Med Bläsboskolans tvåor har jag jobbat som en liten del i ett stort och spännande projekt om tandhygien. En av pedagogerna har skapat en hel värld kring tandtroll. Under terminen har de kombinerat en framskapad fantasivärld kring tandtroll med studiebesök hos tandläkare och att lära sig mer om tänder. Det var en pedagog på skolan som skapat projektet inom ramen för sina studier i äventyrspedagogik.

När jag kom in i klasserna så var de långt gångna i projektet, som jag fick ta del av och läs in mig på, för att sedan skapa fram några skrivövningar som kompletterade upplägget. Som ofta varierade jag övningar, där eleverna både skrev enskilt och i grupp. Fortsätt läsa

Berättarteknik i fokus på Bläseboskolan

Igår var jag på Bläsboskolan i Hjällbo och träffade deras treor. Inom ramen för Skapande Skola kommer jag träffa klasserna fyra timmar. De kommer få arbeta fram en berättelse i flera olika steg. Som författare sätter jag mig aldrig och bara skriver en bok eller en novell, utan när jag väl börjar skriva har jag gjort mycket förberedelser och ”förskrivande”. Detta förarbete har jag i skrivarverkstaden ”Berättarteknik i fokus” försökt att konkretisera så att eleverna kan få pröva arbeta efter ett liknande tillvägagångssätt.

Fortsätt läsa