Berättarteknik i fokus på Bläseboskolan

Igår var jag på Bläsboskolan i Hjällbo och träffade deras treor. Inom ramen för Skapande Skola kommer jag träffa klasserna fyra timmar. De kommer få arbeta fram en berättelse i flera olika steg. Som författare sätter jag mig aldrig och bara skriver en bok eller en novell, utan när jag väl börjar skriva har jag gjort mycket förberedelser och ”förskrivande”. Detta förarbete har jag i skrivarverkstaden ”Berättarteknik i fokus” försökt att konkretisera så att eleverna kan få pröva arbeta efter ett liknande tillvägagångssätt.

Läs mer

Annonser